Jazda Próbna - testujauto.pl

Kredyt dla prowadzącego działalność gospodarczą

| 31 stycznia 2016

Kredyty bankowe nadal cieszą się spora popularnością u przedsiębiorców. Mimo tego, iż na rynku dostępne są tez inne, atrakcyjne poniekąd, produkty finansowe skierowane do tej grupy, kredyty bankowe pozostają jako te bezpieczne i stosunkowo tanie, z uwagi na niskie stopy procentowe. Jednak osoby prowadzące działalność nie zawsze spełniają ostre kryteria analityków bankowych, badających zdolność kredytową klienta. W tej sytuacji zdecydowanie więcej dokumentów trzeba przedstawić, by być wiarygodnym w ich oczach.

Przedsiębiorcy starający się o kredyt bankowy chcą wykorzystać pozyskane środki na różne cele. Najczęściej na bieżące funkcjonowanie, zakup środków trwałych, nieruchomości, czy dość często spłaty innych zobowiązań.

W czym jest problem?

Problemem bywa dość często udowodnienie wysokości dochodów przedsiębiorcy, ponieważ koszty zrównane są z przychodami. Istotna la banku jest też stabilność finansowa. Dlatego rozpoczynający przygodę z biznesem zwykle mają niskie szanse na uzyskanie atrakcyjnego kredytu, albo w ogóle nie mogą liczyć na kredytowanie. Wiele banków wymaga okresu prowadzenia działalności od minimum 6-24 miesięcy. Znaczenie dla banku ma forma opodatkowania. Pozwala bowiem określić poziom dochodów miesięcznych przedsiębiorcy. Obliczyć bankowe wskaźniki jest zdecydowanie łatwiej w przypadku księgi przychodów – rozchodów, trudniej jeśli przedsiębiorca rozlicza się na ryczałcie, czy też karcie podatkowej. Dlatego w tych ostatnich przypadkach banki zazwyczaj żądają przedstawienia dodatkowych dokumentów. Zasady ogólne pozwalają analitykowi poznać i przychody, i rozchody firmy, zatem prościej ocenić ryzyko Z ryczałtu możliwe jest odczytanie danych dotyczących przychodów. Zadaniem więc kredytobiorcy jest przedłożenie wszelkich danych świadczących o miesięcznych wydatkach. Podobnie jak w przypadku karty podatkowej.

Niezbędne dokumenty

W zależności od wybranego banku najczęściej wymagane dokumenty to:
– dokumenty rejestrowe firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, czy wyciąg z KRS w przypadku spółek)
– zaświadczenie o nadaniu numeru Regon, NIP
– zeznania podatkowe za wskazany przez bank okres (zwykle 2 lata wstecz)
– ewidencja środków trwałych
– zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US
– kopie bilansu/rachunku zysków i strat, podsumowanie KPiR za okres bieżący zamknięty lub kopia ewidencji przychodów za rok bieżący w przypadku ryczałtu
– umowa spółki dla spółek
– wyciąg z rachunku bieżącego za okres wskazany przez bank, o ile konto pobiadamy w innym banku
– kopie innych umów kredytowych/leasingowych itp. lub opinia banku o terminowych spłatach zobowiązań
– wszelka dokumentacja potwierdzająca przychody i rozchody przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy firma rozlicza się w inny sposób niż zasady ogólne.

Sporo, więc za kompletowanie dokumentów warto zabrać się odpowiednio wcześniej. Po przedłożeniu wszystkich bank zwykle wnioski kredytowe rozpatruje stosunkowo szybko (maksymalnie kilka dni).

Filed in: Informacje
×

Comments are closed.

Zarejestrowałeś firmę i planujesz dynamiczny rozwój? Poszukujesz kredytu lub leasingu dla podmiotów dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą? Świetnie trafiłeś! Na moim blogu znajdziesz najlepsze kredyty na start bez zaświadczeń i zabezpieczeń, a także kredyty z gwarancją de minimis i dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Ponadto umożliwiam symulacje kredytów obrotowych, inwestycyjnych oraz kontakt przez Internet do wybranych firm leasingowych i banków specjalizujących się w obsłudze firm polskich i zagranicznych.