29

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna to badanie czynników makroekonomicznych mających wpływ na zachowanie się rynku, a tym samym na zmiany zachodzące na giełdzie. Jest kilka istotnych wskaźników, które należy brać pod uwagę dokonując takiej analizy. Po pierwsze PKB, czyli produkt krajowy brutto. Na jego podstawie możemy wywnioskować w jakim stanie jest gospodarka poszczególnych krajów. Drugim istotnym czynnikiem jest stopa bezrobocia. To procentowy wskaźnik obrazujący ilość osób bezrobotnych w stosunku do liczby wszystkich mieszkańców. Jeśli jest wysoki, bądź rośnie możemy wywnioskować, że sytuacja gospodarcza tego kraju nie jest najlepsza.

Kolejnym wskaźnikiem jaki należy brać pod uwagę jest inflacja. Pokazuje nam ona w jaki sposób kształtują się w danym państwie ceny usług i towarów. Następnie musimy także brać pod uwagę sytuację polityczną kraju. Nastroje polityczne, stosunek społeczeństwa do panujących mają wpływ na to jakim zaufaniem inwestorzy obdarzają rząd. Ważny jest także bilans handlowy, ponieważ dzięki niemu jesteśmy w stanie zbadać jaka jest różnica pomiędzy wartościami importu i eksportu w określonym państwie.

Dzięki analizie fundamentalnej poznajemy bardzo dobrze sytuację na rynku i jeśli umiejętnie ją wykorzystamy może nam pomóc, jednak nie będziemy mieli pełnej gwarancji iż osiągniemy zysk. Dopiero w połączeniu z analizą techniczną możemy mieć pełen ogląd sytuacji, a tym samym jest większe prawdopodobieństwo, że uda nam się zarobić. Aby nasze działania były w pełni skuteczne musimy poprzeć nasze wybory jak największą wiedzą, a tylko połączenie obu tych metod nam na to pozwala.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply