60

Jak zoptymalizować podatki firmy?

Każdy chce płacić niższe podatki. Tylko jak to zrobić w sposób legalny? Wystarczy odpowiednio zoptymalizować podatki dzięki obowiązującym przepisom podatkowym. Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala obniżyć obciążenia podatkowe. Tym samym przedsiębiorstwo znajduje się w lepszej kondycji finansowej. Aby tak się stało, należy przede wszystkim przeprowadzić odpowiednią analizę finansową i na jej podstawie opracować strategię podatkową. Dzięki takim działaniom można legalnie minimalizować koszty podatków. Jak to zrobić?

Aby opracować skuteczną strategię podatkową, warto zatrudnić odpowiedniego doradcę podatkowego, który wykaże się doskonałą znajomością prawa i finansów. Są to oczywiście dodatkowe koszty, ale obniżenie podatków zawsze się opłaca i przynosi określone korzyści dla firmy. Po drugie należy zminimalizować ryzyko, jakie jest związane z zastosowaniem konkretnych rozwiązań. Ważne jest przy tym, by na bieżąco weryfikować wykładnie obowiązujących przepisów podatkowych przez organy skarbowe, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Tylko tak można w sposób legalny płacić niższe podatki.

Jest kilka sposobów. Jednym z nich jest jednorazowa amortyzacja. Takie działanie jest przeznaczone dla nowych firm, które rozpoczęły działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego. Małe przedsiębiorstwa mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe, które są zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym aktywa te zostały wprowadzone do ewidencji. Należy jednak pamiętać, że przy rozliczeniu nie uwzględnia się samochodów osobowych. Kolejnym sposobem jest rozliczanie strat podatkowych. Zasada jest bardzo prosta – dochód w danym roku podatkowym można obniżyć o poniesioną stratę podatkową w najbliższych następujących po sobie pięciu latach podatkowych. Następnym sposobem są tak zwane uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Jest to nic innego jak możliwość wpłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu złożonym za rok poprzedni. Ciekawą opcją jest także rozliczenie kwartalne z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. Jest to możliwość, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność oraz małe firmy. Zaliczki kwartalne są w wysokości różnicy między podatkiem, jaki należy opłacić od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek, jakie wyniosły w poprzednich kwartałach. W najgorszym wypadku można skorzystać z tak zwanego kredytu podatkowego. Jest to odroczenie płatności z tytułu podatku dochodowego. Jest to opcja skierowana do małych przedsiębiorstw. Takie firmy są zwolnione z uiszczania zaliczek na podatek dochodowy bezpośrednio po pierwszym roku podatkowym, który trwał dłużej niż 10 miesięcy. Jeżeli natomiast ten rok był krótszy niż 10 miesięcy, ze zwolnienia z podatków można skorzystać w roku podatkowym następnym. Można też nie zatrudniać pracowników na umowę o pracę, ale zastosować umowę o dzieło czy umowę zlecenie.

Każda z form, która pozwoli zoptymalizować podatki, oszczędza pieniądze przedsiębiorcy. Jest to ważne dla kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że należy dobrać odpowiednią metodę dla konkretnej firmy, dlatego też trzeba zawsze przeanalizować sytuację każdego przedsiębiorstwa, a do takich zadań służy pomocna dłoń i wiedza doradcy podatkowego, który kompleksowo zajmie się finansami danej firmy. Gdy zaczynamy prowadzić działalność gospodarczą, najbardziej boimy się opłat związanych z podatkami, ZUS-em i w zasadzie wydaje się nam, że pewnych spraw nie da się uniknąć. Ale tak nie jest i być nie musi. Odpowiednie biuro rachunkowe podpowie, z czego można korzystać, a czego powinno się unikać. Jaką formę opodatkowania należy wybrać i w jaki sposób przygotowywać wszystkie dokumenty. Skorzystajmy z podpowiedzi doświadczonego doradcy podatkowego

Jacek Grudniewski
Ekspert Portalu Informacjakredytowa.com

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

    Zostaw komentarz