15

Co to jest Otwarty Fundusz Emerytalny?

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) powstały wraz z wprowadzeniem reformy emerytalnej w 1999 roku. Ustawa ta nakłada obowiązek na ludzi urodzonych po 31 grudnia 1968 roku podjęcie wyboru i zapisanie się do funduszu emerytalnego. Każdy w momencie, gdy zaczyna zarabiać powinien takiego wyboru dokonać. Członkiem takiego funduszu może, a nawet musi zostać każdy kto nie ukończył pięćdziesiątego roku życia i jest objęty obowiązkiem odprowadzania składek do ZUS z tytułu wykonywanej pracy.

Do OFE nie wpłacamy pieniędzy sami bezpośrednio, robi to za nas ZUS przekazując tam raz w miesiącu część składki, która wynosi 2,3 % naszych zarobków, oczywiście brutto. Każdy kto nie wybierze funduszu emerytalnego może zostać do niego przydzielony w ramach losowania dokonywanego przez ZUS, które odbywa się dwa razy w roku. Wybór taki nie musi być wcale ostateczny. Jeżeli nie pasują nam warunki proponowane przez instytucję do jakiej należymy, to po upływie dwóch lat może zmienić zdanie i przepisać się tam, gdzie według nas jest korzystniej.

Środki jakie w ten sposób zbieramy zostaną nam wypłacone gdy osiągniemy tak zwany wiek emerytalny. Otwarte Fundusze Emerytalne maja pewne korzyści. Przede wszystkim pieniądze tam przekazywane nie leżą „bezczynnie”, ale są inwestowane, dzięki czemu klienci mogą zyskać na stopach zwrotu. Poza tym jesteśmy systematycznie informowanie o stanie naszych środków. Ponadto dzięki temu, że jest tu przekazywana przez ZUS część naszych składek nie musimy inwestować dodatkowo własnych środków. Kapitał zgromadzony w ten sposób wchodzi w skład masy spadkowej, co oznacza, że w razie śmierci klienta środki te nie przepadają, tylko podlegają dziedziczeniu.

Pokaż Komentarze

Brak odpowiedzi

Zostaw komentarz